Basisschool De Reiger draait stroomneutraal

Basisschool De Reiger draait stroomneutraal

LISSERBROEK - De Reiger (Azollastraat 47) vierde maandag 13 februari dat de basisschool nu stroomneutraal is. Slim Opgewekt installeerde 98 zonnepanelen op het dak; zoveel zijn er nodig om alle benodigde stroom ’zelf’ op te wekken.

LISSERBROEK – De Reiger (Azollastraat 47) vierde maandag 13 februari dat de basisschool nu stroomneutraal is. Slim Opgewekt installeerde 98 zonnepanelen op het dak; zoveel zijn er nodig om alle benodigde stroom ’zelf’ op te wekken.

Door deze ontwikkeling wordt elk jaar 13.800 kilogram nieuwe CO2-uitstoot bespaard. Om dat te compenseren, zijn 690 volwassen eiken nodig; genoeg bomen om ruim twee voetbalvelden mee te vullen. De leerlingen vierden met energiespellen van Slim Opgewekt de verduurzaming. Er hing een scherm dat aftelde naar het starttijdstip. Op het moment dat de klok de nul bereikte, begon het Energiefeest. De scholieren zagen bovendien meteen hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken.

Energieverbruik

Bij de activiteiten ervoeren ze, wat energie allemaal kan en doet. Het spel waterpiano maakte helder, dat water elektriciteit geleidt en hoe een stroomkring werkt. Wie een vinger in een van de waterbakken stopte en een andere op een geleidende balk, hoorde geluid. Zo werd samen muziek gemaakt. Of de jeugd enig gevoel voor energieverbruik heeft, werd getoond door de test waarbij vijf plaatjes van apparaten op volgorde moesten worden gelegd met als leidraad de hoeveelheid energieverbruik. Of de keuze goed was, werd duidelijk bij het omdraaien van de puzzel. Bij Boom-Whackers ontdekten ze, dat het samen spelen van opzwepende ritmes energie geeft. In een donkere tent was elektriciteit met een plasmabol te zien. Zo zetten ze de bliksem naar hun hand en was het effect van een lamp in de buurt van de bol te bekijken. Met een warmtecamera werd zowel een gewone als een warmtefoto geproduceerd.

Hierna verzamelden de leerlingen zich voor de grote finale, waarvoor (groot)ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd. Muziek, een tijdcapsule en het Duurzaamheidsdiploma stonden centraal. Enkelen lazen hun duurzame toekomstwens voor, waarna ook die onder een mystieke mist in de tijdcapsule ging. Het geheel wordt op een later moment onder het schoolplein begraven. De meesten dansten nog op het lied Energie.