Bouw Mieloo-terrein sociaal en betaalbaar

Bouw Mieloo-terrein sociaal en betaalbaar
Schetsontwerp voor Meerzicht - Fase 1. - Beeld: Timpaan

LISSE - Ingeborg de Jong, directeur bij Timpaan, en wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) ondertekenden dinsdag 7 februari de intentieovereenkomst Meerzicht - Fase 1. De projectontwikkelaar neemt 0,2 hectare grond over en krijgt de kans om 66 eengezinswoningen te bouwen op het voormalige Mieloo-terrein, het gebied tussen de Gasstraat en de Ringvaart.

LISSE – Ingeborg de Jong, directeur bij Timpaan, en wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) ondertekenden dinsdag 7 februari de intentieovereenkomst Meerzicht – Fase 1. De projectontwikkelaar neemt 0,2 hectare grond over en krijgt de kans om 66 eengezinswoningen te bouwen op het voormalige Mieloo-terrein, het gebied tussen de Gasstraat en de Ringvaart.

Deze huizen zijn onderdeel van de startfase. „Dit is een mooie eerste stap richting de ontwikkeling van Meerzicht”, stelt de gemeente op de eigen website. Uiteindelijk moet ook de rest van dit gebied bebouwd worden met woningen. Hiermee moet echter gewacht worden tot de bedrijven die er nu staan, zijn verdwenen. De bouwplannen werden al in 2008 besproken. Indertijd werd nog gedacht aan honderd huizen; dat aantal is met een derde afgenomen.

Prijscategorieën

Er wordt nadrukkelijk gedacht aan ’burgers met de kleine portemonnee’; 30 procent valt onder de categorie ’sociaal’ en zal (net) iets goedkoper zijn dan 200.000 euro. Daarnaast gaat het om 12 procent in de categorie ’betaalbaar’; acht woningen tussen 200.000 en 250.000 euro. Ook in andere prijscategorieën kan worden gekocht, bijvoorbeeld gaat het om twee villa’s van ruim 600.000 euro. „Hiermee wordt in de woningbehoefte van Lisse voorzien. In de afgelopen twee jaar heeft een participatietraject plaatsgevonden en zijn er drie inloopavonden geweest. Hieruit bleek, dat ook de inwoners van Lisse het gebied graag ontwikkeld zien. Daarbij is een verkeersonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat woningbouw op die locatie mogelijk is. Dit is tijdens de laatste participatieavond gepresenteerd.”

Ruigrok en De Jong bevestigden, dat gesprekken met omwonenden plaatsvonden en er draagvlak voor de plannen bestaat. Angst voor overlast door verkeerstoename is ongegrond, meent de wethouder. De huidige wegen zouden tientallen tot honderden extra autobewegingen per dag aankunnen. „Het verkeer kan op een goede manier weg”, aldus Ruigrok. De gemeente licht toe: „In de intentieovereenkomst hebben we financiële afspraken gemaakt voor de initiatieffase en afspraken vastgelegd om te komen tot een anterieure overeenkomst. Partijen hebben de ambitie uitgesproken naar elkaar om in het eerste kwartaal van 2017 deze te sluiten. In de komende maanden gaan we aan de slag met deze overeenkomst, waarin we de verdere kaders en daadwerkelijke af- spraken – waaronder de financiële – vastleggen voor het vervolgtraject, om te komen tot realisatie. Ook zullen de plannen verder gedetailleerd en uitgewerkt worden.” Een haalbaarheidsstudie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Na goedkeuring ervoor wordt het traject opgestart om te komen tot een bestemmingsplan voor Meerzicht – Fase 1. „Hiermee komt de ontwikkeling in zicht.”

Timpaan hoopt de eerste paal over precies een jaar de grond in te heien. De voorverkoop begint dit jaar al; er bestaan hoge verwachtingen ten aanzien van de animo. De Jong liet weten: „We hebben een lange lijst van geïnteresseerden. Heel veel mensen zullen blij zijn met deze nieuwe woningen.” Haar bedrijf kijkt nog naar mogelijkheden om te voorkomen dat de eigenaren van de sociale woningen hun nieuwe bezit snel verkopen tegen forse winst.

Tekst: Joep Derksen

Fotoverslag