Burgeractie tegen lastige stoeprand

Burgeractie tegen lastige stoeprand
Rob van der Zon op de plek van de hogere stoeprand op ’t Vierkant. - Foto: Writing4U

LISSE - Inwoner Rob van der Zon is al bijna twee jaar bezig met een missie: aanpassing van de stoeprandsituatie langs het rijgedeelte van ’t Vierkant. Hij wijst de gemeente regelmatig op het gevaar, sinds zijn vrouw daar tijdens het fietsen viel. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) wil echter vooralsnog geen aanpassing uitvoeren.

LISSE – Inwoner Rob van der Zon is al bijna twee jaar bezig met een missie: aanpassing van de stoeprandsituatie langs het rijgedeelte van ’t Vierkant. Hij wijst de gemeente regelmatig op het gevaar, sinds zijn vrouw daar tijdens het fietsen viel. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) wil echter vooralsnog geen aanpassing uitvoeren.

Van der Zon toont, waar zich problemen kunnen voordoen; het stuk voor Restaurant Den Ouden Heere (Heereweg 207a). Daar steekt de stoep-rand iets omhoog, maar net wat lager dan de dikte van een fietsband. „En dan kan het misgaan”, aldus de bezorgde burger. „Als het een normale stoeprand is, is er niets aan de hand. Maar nog veel beter is het om het straatgedeelte gelijk te laten lopen aan de stoep; dat is aan de andere kant ook het geval.”

Fietsersbond

Meerdere keren zocht hij con- tact met de gemeente hierover. Dat leidde onder meer tot een gesprek met Nieuwenhuis. Naar aanleiding ervan zijn enkele maanden later tijdelijk borden geplaatst, waarmee fietsverkeer gemaand werd op te letten. Desondanks vielen een vrouw en haar kind van een fiets. Eind januari ging wederom een fietser onderuit. Voor Van der Zon is de maat vol. Hij maakte er melding van bij de Fietsersbond. Als minimaal drie mensen zijn pleidooi ondersteunen, kan die organisatie een expert inschakelen om de plek te beoordelen. De wethouder verwacht niet, dat er aanpassingen ge- daan moeten worden. Hij laat weten, dat de inrichting van ’t Vierkant voldoet aan de eisen van Duurzaam Veilig, een overheidsinitiatief om de verkeersveiligheid te vergroten. Volgens hem zijn er in anderhalf jaar tijd drie meldingen van een ongeval geweest. Twee keer was sprake van drankgebruik en ging niet bij alle om de plek met de lastige stoep. Het collegelid stelt, dat er bij normaal weggebruik geen ongeluk hoeft te gebeuren. Het ophogen van de straat met een paar centimeter kan toch simpel geregeld worden? „Je kunt alles aanpassen, maar het is niet zo eenvoudig als het klinkt”, aldus Nieuwenhuis. „Zoiets is een serieuze ingreep; er moeten meters straat worden aangepast en dat kost duizenden euro’s. Als je dat daar doet, zeg je eigenlijk, dat je het gedrag van verkeersdeelnemers gaat compenseren door te investeren in bepaalde typen inrichting. Als ik hier een randje weghaal, kan ik nog wel tien plekken aanwijzen waar de randjes groter en erger zijn. Waarvan mensen zegen: ’Waarom pas je het hier niet aan?’ Op basis van het aantal incidenten is er onvoldoende reden om dit randje weg te halen. Als iemand valt, is het super vervelend en iedere val is er eentje te veel. Maar we kunnen ongevallen niet voorkomen door eerst naar de inrichting te kijken. Het verkeersgedrag is heel belangrijk. Er ligt nu straatwerk in een bepaalde kleur en daarnaast ligt een brede grijze band; dan herken je dat als een stoeprand.” Een gele streep op de stoeprand vindt de wethouder ook geen oplossing. „Ik zie geen reden om de kleur aan te passen. Het is verkeersveilig ingericht.”

Tekst: Joep Derksen