Drugsgebruik in Lisse ’niet erger dan elders’

Drugsgebruik in Lisse ’niet erger dan elders’

LISSE - Er zijn minder jongeren in het dorp die in het openbaar drugs gebruiken. Dit komt deels, doordat een bepaalde groep nu vaker in Hillegom, Noordwijkerhout of Nieuw-Vennep ’hangt’. Burgemeester Lies Spruit verstrekte dinsdag 31 januari meer informatie.

LISSE – Er zijn minder jongeren in het dorp die in het openbaar drugs gebruiken. Dit komt deels, doordat een bepaalde groep nu vaker in Hillegom, Noordwijkerhout of Nieuw-Vennep ’hangt’. Burgemeester Lies Spruit verstrekte dinsdag 31 januari meer informatie.

In 2014 kwamen bij de politie veel klachten binnen over drugsgebruikende en alcohol drinkende jongeren bij De Greef (Ruishornlaan 21). Oudere ’jongeren’, in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar, vertoefden daar met hun auto’s, waarbij muziek soms keihard uit speakers klonk. Sommigen traden in contact met jonge kinderen, die hierdoor in aanraking kwamen met (illegale) verleidingen. Dat was een onwenselijke situatie, die grotendeels verholpen werd met het plaatsen van een paaltje, zodat auto’s er niet meer konden parkeren.

Waterbedeffect

Ruim twee jaar later is onderzoek gedaan naar drugsgebruik onder jongeren. „En het lijkt erop dat het in Lisse meevalt”, zo gaf Spruit aan. De casus van De Greef was volgens haar een ’wake-up call’. Ze is tevreden over het oplossen van die situatie en beseft dat er sprake is van een waterbedeffect. „Dat is niet te voorkomen, maar ik ben niet zo naïef om te denken dat er niets aan de hand is in Lisse. Het activiteitenpakket in De Greef breidt zich uit. Er is een nieuwe jongerenwerker en jongeren doen mee met de activiteiten.”

Ze vertelde tevens, waarom het college van burgemeester en wethouders opdracht gaf een rapport op te stellen. „We wilden weten of we ons ongerust moeten maken over het drugsgebruik bij jongeren en of er iets bijzonders aan de hand is in Lisse. Het resultaat is, dat er in Lisse niets meer aan de hand is dan in andere dorpen. Met een aantal jongeren is er dus iets mis, en daar zijn we niet blij mee. Maar we zijn wel blij dat het niet erger is dan elders.”

Vaak is drugsgebruik door jongeren een gevolg van andere oorzaken, zoals een onrustige gezinssituatie of spijbelen. Om daar achter te komen, moeten hulpverlenende instanties volgens Spruit zich niet laten afschrikken. In de notitie Integrale aanpak drugsgebruik jongeren Lisse staan adviezen voor betere samenwerking. „Privacy wordt als alibi gebruikt om niet te hoeven of te kunnen overleggen. Als instanties samen een oplossing willen bieden, ga dan eerst met de familie overleggen of je hun informatie kunt delen. Dat moet veel vaker gedaan worden.” Zijn oorzaken ook het verbod om alcohol te verkopen aan 18-minners en een tekort aan activiteiten voor oudere tieners? „Het is niet bewezen of er een verband is tussen drugsgebruik en het niet hebben van activiteiten. Het gebruik en de aanvoer van drugs gebeuren voor een deel uit ons zicht. Er zullen heus wel jongeren zijn die bij feesten drugs gebruiken; er is veel gelegenheidsgebruik. Maar de weerstand moet bij jongeren zelf zijn. Een pilletje is goedkoper dan een biertje. Je moet jongeren zelf weerbaar maken om daar ’nee’ tegen te kunnen zeggen.”

Tekst: Joep Derksen