Keuringsdienst op volle kracht vooruit

Keuringsdienst op volle kracht vooruit
De BKD-directie: adjunctdirecteur Bert Pinxterhuis (links) en directeur Vincent Cornelissen. - Foto: Wilma van Velzen
LISSE – Dat de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) reeds meer dan negentig jaar actief is, maakt het beslist geen oude heer. Integendeel: onder meer recente plannen en werkplekken voor jong talent tonen aan, dat nadrukkelijk stevig koers gezet wordt richting de toekomst.

LISSE – Dat de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) reeds meer dan negentig jaar actief is, maakt het beslist geen oude heer. Integendeel: onder meer recente plannen en werkplekken voor jong talent tonen aan, dat nadrukkelijk stevig koers gezet wordt richting de toekomst.

„Na een intensief verkenningsjaar besloten de besturen van BKD en Naktuinbouw (gevestigd in Roelofarendsveen, red.) eind december niet samen te gaan, maar wel te blijven samenwerken”, vertelt BKD-directeur Vincent Cornelissen. „Hiernaar is veel aandacht uitgegaan, maar nu is de focus volledig op de toekomst gericht, waarin BKD zelfstandig zijn weg vervolgt. Er zijn volop plannen in de maak om de sector nog beter van dienst te zijn.”

Vakgebied

Zaken waarin de BKD de komende periode de tanden zet: bestuurlijke vernieuwing, uitbreiding of nieuwbouw voor het huidige laboratorium (Zwartelaan 2), onderzoek en ontwikkeling (R&D ofwel ’research and development’), werving van jong talent. Met betrekking tot laatstgenoemd terrein stellen zowel Cornelissen als adjunct-directeur Bert Pinxterhuis, dat de bollensector ’het mooiste vakgebied’ is om in te werken. „Vooral als in het voorjaar het uitzicht vanuit de kantoren over de kleurrijke bollenvelden reikt”, zegt Pinxterhuis. „Dat is adembenemend. Dan weten we allemaal weer, waarvoor we het doen. De bloeiende bollenvelden lopen ook samen met onze piekperioden, waarin er volop wordt gekeurd. Het aantal medewerkers loopt dan wel op van 90 naar 120. Gezamenlijk vormen we een hechte club, maar natuurlijk verloop vraagt nieuwe instroom. Bij vacatures zoeken we overigens niet alleen naar mensen uit de groensector, maar kiezen we bewust voor een breder perspectief. Ook een technische, economische of beleidsmatige achtergrond kan zeer interessant zijn. Daarnaast biedt BKD plaatsen aan stagiaires, opdat ook jon- ge mensen van onze dienstverlening kunnen proeven.”

Anticiperen

Wat het werkveld betreft, blijft BKD de komende jaren bij z’n leest, benadrukt Cornelissen. „BKD is immers een keuringsorganisatie, die door het ministerie van Economische Zaken is aangewezen voor het uitvoeren van de kwaliteitskeuringen in de bloembolgewassen in Nederland. Eveneens worden er import- en exportinspecties uitgevoerd en wordt laboratoriumonderzoek gedaan op blad- en bolmonsters. Aan de hand van monster- en veldkeuringen en laboratoriumuitslagen worden partijen bloembollen uiteindelijk gecertificeerd. In de loop der jaren heeft BKD hiervoor een aantal betrouwbare keurings- en detectiesystemen ontwikkeld. Dit draagt bij aan een goed geborgd systeem, dat de sector in staat stelt op het hoogste niveau te kunnen voldoen aan de zogeheten fytosanitaire eisen, die door de verschillende bloembollenexportlanden worden gesteld. Echter, deze eisen veranderen continu, wat de sector en ons voor de uitdaging stelt hierop snel te anticiperen; onder andere met de nieuwste toets- en detectietechnieken.” De complexiteit en toename van toetsen en keuringen hebben ervoor gezorgd dat het laboratorium uit z’n jasje is gegroeid. De komende tijd zal BKD zich beraden op uitbreiding of nieuwbouw. De huidige locatie biedt hiervoor voldoende ruimte. Cornelissen: „Het mag duidelijk zijn: BKD werkt met volle kracht aan de toekomst.”

Tekst: Wilma van Velzen