Strenge controle op dumpen afvalzakken

Strenge controle op dumpen afvalzakken

LISSE - Huisvuil scheiden lijkt sinds de invoering van gedifferentieerde tarieven (diftar) en het ’omgekeerd’ inzamelen een stuk beter te gaan. Wel zet het gemeentebestuur een controleur in, die de inhoud van gedumpte huisvuilzakken bekijkt. Achterhaalde eigenaren ervan kunnen een pijnlijk bezoek verwachten.

LISSE – Huisvuil scheiden lijkt sinds de invoering van gedifferentieerde tarieven (diftar) en het ’omgekeerd’ inzamelen een stuk beter te gaan. Wel zet het gemeentebestuur een controleur in, die de inhoud van gedumpte huisvuilzakken bekijkt. Achterhaalde eigenaren ervan kunnen een pijnlijk bezoek verwachten.

De boetes die de gemeente in dit verband kan opleggen, liegen er immers niet om. Ze variëren van 90 euro voor het bijplaatsen van een huisvuilzak naast een ondergrondse container tot 360 euro voor het veroorzaken van zwerfafval. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) verstrekte dinsdag 7 februari meer informatie.

Trendbreuk

Meerlanden ziet een ’trendbreuk’. „Dat is waarop we gehoopt hadden”, aldus Nieuwenhuis. „Er is een wezenlijk verschil tussen het tijdperk voor en na de invoering van het nieuwe afvalsysteem.” Hij beaamt, dat daarnaast een stijging is geconstateerd van gedumpt afval. Volgens hem is dit in andere gemeenten ook in eerste instantie het geval. Later wordt dat naar verwachting minder. „Op een aantal locaties gaat het niet helemaal goed; er is een toename in ongewenst gedrag.” Dit is met name rond de winkelcentra en flats. „Voor de mensen van de appartementencomplexen is dit het meest ingewikkeld. Je vraagt veel van ze. Als je een tuin hebt, kun je zakken met restafval in je eigen container doen en daar laten totdat je het naar een ondergrondse container brengt. Bewoners van appartementen hebben deze luxe niet.”

Restafvalzakken gaan stinken en moeten zo snel mogelijk naar beneden. Als de container vol is, zijn er burgers die beslissen om het niet mee terug te nemen, maar de zak naast de container te zetten. „Ik vind dat begrijpelijk, maar niet goed. Ik roep mensen op om dat niet te doen.” Als inwoners zien dat een ondergrondse container vol is, kunnen ze dit melden aan Meerlanden via 0297-381717. Een half jaar lang wordt een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ingezet. „Mensen die er niet zo’n zin in hebben om mee te doen aan dit nieuwe afvalinzamelingssysteem zijn heel lastig te beïnvloeden. Inwoners willen dat we ingrijpen. Er is een handhaver speciaal hiervoor benoemd. Die gaat zoveel mogelijk het dorp in en bezoekt de plekken waar de ondergrondse containers staan. Hij maakt dan melding van waar het niet goed gaat en neemt zakken vuil mee, om deze open te maken en te controleren op bewijzen van een adres. Daarna spreekt hij die eigenaren aan. Het is vervelend voor degene die een bon krijgt, maar nog meer vervelend is het voor andere mensen die tegen gedumpte afvalzakken moeten aankijken.” Blijkt de inzet van de ’afvalboa’ nog nodig dan wordt zijn contract verlengd.

Tekst: Joep Derksen