Viering Feest van de Heilige Agatha

Viering Feest van de Heilige Agatha
De viering van 550 jaar St.Agathakerk in 2011. - Foto: Bianca Fenne
LISSE – In de St. Agathakerk (Heereweg 277) wordt zondag 5 februari vanaf 10.00 uur het Feest van de Heilige Agatha gevierd. In 1461 werd de voormalige St. Agathaparochie naar haar vernoemd. In het gebouw zijn verschillende afbeeldingen van haar te zien.

LISSE – In de St. Agathakerk (Heereweg 277) wordt zondag 5 februari vanaf 10.00 uur het Feest van de Heilige Agatha gevierd. In 1461 werd de voormalige St. Agathaparochie naar haar vernoemd. In het gebouw zijn verschillende afbeeldingen van haar te zien.

In Wil’skracht, het blad van Parochie Heilige Willibrordus, wordt de bijzondere plaats van de parochie in het dorp onderstreept. „Reden te meer om uitgebreid bij dit feest stil te staan. We vieren de eucharistie, waarin ook de lezingen en gebeden van haar feest worden gebruikt.” Voor basisscholieren is er een kinderwoorddienst. Een van de meest bijzondere voorwerpen in de St. Agathakerk wordt van z’n speciale plaats gehaald: de reliekschrijn met een relikwie (stukje bot) van de heilige Agatha.

Christenvervolger

Agatha werd in de derde eeuw geboren, in Catania op het Italiaanse eiland Sicilië. „Haar ouders waren christen en welgesteld. De jonge, mooie en deugdzame Agatha groeide op aan de voet van de Etna. Ze leefden onder keizer Decius, die van 249 tot 251 ná Christus regeerde en een berucht christenvervolger was. Om de jacht op de christenen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, benoemde Decius de landvoogd Quintianus als consul met een zekere rechtelijke macht. Vanwege haar schoonheid wilde hij Agatha niet vervolgen, maar met haar trouwen. Quintianus deed er alle mogelijke moeite voor, niet in de laatste plaats omdat hij van mening was dat, wanneer hij toestond dat er op aarde mensen leefden die hem niet vereerden, de goden boos zouden worden. Zo probeerde hij Agatha tevergeefs tot het heidense geloof te bekeren. Omdat zij zich aan haar mystieke verloving met Jezus hield en niet te bekeren was, leverde Quintianus haar uit aan Aphrodisia, die met haar zeven dochters een bordeel had.”

„Agatha weet in haar dienst toch haar maagdelijkheid te behouden en blijft weigeren zich te bekeren, wat de landvoogd ertoe zet nog hardere maatregelen te nemen. Het meisje wordt geslagen en gemarteld, tot het punt waarop zelfs haar borsten worden geknepen met een tang. De heilige Agatha wordt daarom ook vaak afgebeeld met een (nijp)tang in haar rechterhand en in haar linkerhand een schaal of boek waarop haar borsten liggen. Vaak staat er een eenhoorn bij als teken van maagdelijkheid of een kaars als symbool voor verbranding. De legende vertelt, dat de apostel Petrus haar wonden ’s nachts heeft genezen. Dit is prachtig in beeld gebracht met een schildering in onze eigen St. Agathakerk. Toch sterft Agatha uiteindelijk, als maagd en martelares, op 5 februari 251, in de kerker waar ze alle martelingen heeft ondergaan. Toen het lichaam van het meisje naar het graf werd gedragen, verscheen een jongeman met marmeren grafsteen, waarop stond: Een heilige vrouw, tot lijden bereid, een eer voor God en de redding van haar vaderstad.”

Lavastroom

,,Doordat op haar feestdag, 5 februari, eens de Etna uitbarstte en men de lavastroom kon stoppen door Agatha’s sluier ervoor te houden, is Catania van de ondergang gered. Vandaar dat ze wordt aangeroepen tegen aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en brand. Maar eveneens bij pijn in de borst en borstkanker. Zij is bovendien de patrones van de mijnwerkers en ijzergieters, en tevens van de klokkengieters en de bakkers, omdat men wel eens dacht dat de borsten op de schaal waarmee ze werd afgebeeld broodjes of klokken waren. Tenslotte is zij ook in het bijzonder de beschermheilige van wevers en de armen.”